Deficiencias nos xulgados de violencia de Vigo

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/09/01/pelea-evidencia-necesidad-salas-espera/1742367.html

Este non é un caso illado xa que non é a primeira vez que se rexistran feitos similares. Dende a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos levamos anos denunciando este tipo de carencias dos Xulgados de Violencia. Non existe un lugar específico para os acompañantes das vítimas, polo que as liortas entre eles son habituais.
Por outra banda, no caso de que o agresor non estea detido, tanto el como a vítima poden coincidir na entrada do propio xulgado, ascensores e outros espazos comúns fora das salas. Sirva coma exemplo o tema dos baños: o único baño que hai na planta está pechado xa que é de uso exclusivo para os funcionarios; isto supón que moitas veces as mulleres teñen que ir á planta baixa correndo o risco de atoparse co seu agresor ou cos seus acompañantes, e de ser ameazadas ou intimidadas ata o punto de decidir non entrar a testificar.
Agardamos que estas deficiencias se teñan en conta para a distribución dos espazos no interior da futura sede xudicial que se situará no antigo hospital Xeral. Consideramos de vital importancia que o novo deseño cubra as carencias do actual, destinando a planta baixa para os casos de violencia de xénero e habilitando zonas ben diferenciadas nas que non poidan coincidir agresor e vítima