PROXECTO RE-XENÉRATE

A Rede colabora coa Unidade de igualdade da Universidade de Vigo para impartir o proxecto RE-XENÉRATE, un proxecto que prosigue coa formación sobre xénero e violencia de xénero.

A Rede sigue fortalecendo con este proxecto as actividades de formación, xa que identificamos a educación como un dos pilares básicos para a consecución da igualdade.


Programa:

IMPARTIDAS POR CARMEN CLAVERÍA PRADA (psicóloga clínica):

2 de noviembre

16:00 a 18.30 hs.
- Interiorización de roles de xénero.

18.30 a 20 hs.
- Identidade persoal.

- Actividades: Sortearemos mitos e estereotipos cos que se construirán guións escritos que identifiquen: como son e como debo ser.

9 de noviembre

16:00 a 18.30 hs.
- Violencia de xénero.

18.30 a 20 hs.
- Proceso de retroalimentación do vínculo.

- Actividades: nunha tarefa lúdica interrelacionaremos os guións, para identificar os grados de vulnerabilidade cara o maltrato persoal e social.

16 de noviembre

16:00 a 18.30 hs.
- Detección e factores de risco na xuventude. Sinais de advertencia.

18.30 a 20:00 hs.
- Violencia de xénero: consecuencias na saúde e benestar das mozas.

- Actividades: dramatizacións de situacións de maltrato en parellas novas.

23 de noviembre

16:00 a 18.30 hs
- Prevención no ámbito interno persoal e nas relacións sociais.

18.30 a 20 hs
- Actividades: descubrir os recursos para reciclar os mandatos de xénero e para desenrolar o bo trato interno.
En grupos: proxectarán nunha elaboración escrita ou gráfica, integrando as vivencias experimentadas durante o proceso de concientización sobre a violencia de xénero.


28 de novembro

IMPARTIDAS POR ROSA FONTAÍÑA PAZOS (Coordinadora e voceira da Rede de Mulleres Veciñais Contra Os Malos Tratos de Vigo)):

16:00-17:00
- Recursos sociais: o movemento asociativo ante a violencia de xénero.
- Movilización e toma de conciencia da sociedade.


IMPARTIDAS POR RAQUEL DOVAL CARREGAL (Traballadora social da Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos de Vigo :

17 :00 a 19:00: A IGUALDADE: CONTEXTO E SITUACIÓN ACTUAL
- Historia dos feminismos.
- O sistema patriarcal.
- Desigualdades vixentes.

19:00 a 20:00: IDENTIDADE DE XÉNERO
- Medios de socialización: a publicidade e a lingüaxe.
- O tratamento do noso corpo.

- Dinámicas de autocoñecemento sobre o aprendizaxe da identidade de xénero, coñecemento de mulleres importantes na historia, análise de textos a través do traballo grupal, análise da publicidade e proxeccións de vídeos .


30 de novembro

16:00 a 18:00:
- Realización dun videofórum e debate posterior

18:00-19:00:
- Análise da desigualdade a través da música.
- Avaliación grupal do obradoiro.

TEMPOS DIXITAL ENTREVISTA Á REDE


baixo o título "A SOCIEDADE PONLLE A MÁSCARA DA IGUALDADE Ó MACHISMO E Ó SEXISMO" o 24 de outubro Sara Torreiro da Revista Tempos Dixital entrevistou á coordinadora da Rede, Rosa Fontaíña Pazos.

podedes ler a entrevista completa na seguinte dirección:

http://temposdixital.com/td/sociedade/10/a-sociedade-ponlle-a-mascara-da-igualdade-o-machismo-e-o-sexismo/