ENCONTRO NACIONAL DE MULLERES 2012

DÍPTICO DEFINITIVOVENRES 21

16:00: Chegada a Panxón
17:00: Inauguración do Encontro
17:30: Presentación do Encontro e dos colectivos participantes
20:30: Cea

SÁBADO 22

10:00  Presentación
10:15  Relatora NURIA PEREIRA MARTÍNEZ
             “Custodia compartida: novas formas de violencia cara ás mulleres”
11:15  Debate
12:00  Descanso
12:15  Relatora MARÍA XOSÉ PORTEIRO   
             “Participación social das mulleres e ecofeminismos”
13:15  Debate e preparación dos grupos para obradoiros
14:00  Xantar
16:00  Obradoiros e posta en común.
20:00 Peche das xornadas.


TEMÁTICAS DOS OBRADOIROS:
. Violencia de xénero.
. Autocoñecemento (sexualidade).
. Ecofeminismos.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Residencia de Tempo Libre de Panxón.
Inscrición e estancia 3€.
Prazas limitadas.
Inscrición por orden de chegada.

+INFO 670 45 34 31 / 986 22 23 28
Rededemulleres.blogspot.com