ENCONTRO TERAPÉUTICO

A Rede conta cunha Psicóloga Clínica que fai encontro terapéutico 2 horas semanais durante todo o ano. Dito encontro vai dirixido a todas as mulleres que padeceron ou padezan violencia de xénero.

CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A REDE pon en marcha o proximo día 3 de Setembro 2012 o curso de Resolución de Conflictos. Para mais información podedes pasar pola nosa oficina na Rua Oliva Nº12, 2ª Planta ou nos teléfonos 986 22 23 28 ou 606 929 137.