O acusado de matar a súa parella en Vigo no ano 2015 confesa o crime

http://www.farodevigo.es/sucesos/2016/11/09/acusado-crimen-machista-lopez-neira/1566904.html

Reformas legais para mellorar na protección


"Trátase de romper o silencio das vítimas informándolles e asistíndoas dende o primer momento e axudándoas, acompañándoas, protexéndoas e garantizándolles unha axuda integral."

"Proponse a eliminación do atenuante de confesión para os crimes incluídos no ámbito da violencia contra a muller. É dicir, que o feito de que o agresor admita ante o xuíz ser o autor do crime de maltrato non signifique para el ningún tipo de beneficio á hora de imporlle a pena."


"Abordouse tamén a necesidade de eliminar a dispensa da obriga de declarar contra o marido ou parella sentimental nos casos de abusos."