Anulación de papeletas numeradas entre o 01151 e o 01200

Por motivos alleos á nosa Asociación, as participacións coa numeración entre 01151 e 01200 foron anuladas, polo que non son válidas no caso de que foran premiadas. Tamén queremos advertir, que no caso de que alguén intente vendelas, éstas non teñen validez.
Na seguinte foto podedes comprobar o número da vosa papeleta.
Sentimos as molestias ocasionadas.