A muller ante o desafío tecnolóxico, de Laura Tremosa
¿Teríamos chegado aos mesmos tipos de avances técnicos se o motor do desenvolvemento tecnolóxico tivera sido en primeiro lugar a sobrevivencia e o bienestar? ¿a tecnoloxía é un asunto demasiado serio para deixalo en mans dos varóns? Este texto repasa a historia da tecnoloxía, e pode server para reflexionar o papel do feminismo coa ciencia e a tecnoloxía.

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article991

Información de cursos presenciais‏ Radio Ecca Fundación

Manipulador de alimentos 
Duración: 3 horas

Datas:    20 de septiembre
Horario: 9:30 a 12:30 horas  , Precio 18 €
17 de octubre
Horario: 16.00 a 19.00 horas  , Precio 18 €
Informática Básica
Duración: 10 horas
Datas: 21, 23, 28, 30, 31 de outubro de 17.00 a 19.00
Horario: 17:00 a 19:00 horas,  Precio 20 €
Word Avanzado
Duración: 10 horas
Datas: 6, 11, 13, 18, 20 de novembro de 17.00 a 19.00
Horario: 17:00 a 19:00 horas,  Precio 20 €

Alemán principiante (inclúe libro de texto+CD; Deutchs Direkt) 
Duración: 88 horas
Datas: do 2 de outubro ao 17 de decembro de 10.00 a 12.00,
Horario: 10:00 a 13:00 horas, Precio 20 € mes
Inglés principiante  (inclúe libro de texto+CD; Go Further 2)
Duración: 30 horas
Datas: luns 7, 14, 21, 28 de outubro e 4 de novembro
Horario: 10:00 a 12:00 horas, Precio 21 €
Inglés Inicial  (inclúe libro de texto+CD; Go Further1)
Duración: 30 horas
Datas: luns 11, 18, 25 de novembro e 2 e 9 de decembro
Horario: 10:00 a 12:00 horas, Precio 21 €
CELGA 2 (Preparación para o exame oficial, inclúe libro de texto + CD)
Datas: todos os martes do 1 de outubro ao 17 de decembro
Horario: de 9.30 a 11.30 ou de 19.30 a 21.3, Precio 20 €
INFORMACIÓN E MATRÍCULAS
Radio ECCA Fundación
Rúa Velázquez Moreno nº 9, 1º Vigo
Tlf. 986 227 315- 610 378 002
vigo@radioecca.org

España oculta os recortes no seu exame sobre igualdade ante a ONU

http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-presume-igualdad-ONU-a-pesar-de_los-recortes_0_173933297.html

SEGUNDAS XORNADAS FEMINISTAS DE XUNTAS C.S.O.A.