PROGRAMA DE SAÚDE E BENESTAR


Programa de Saude e Benestar
DESTINATARIOS:
Poderán acceder ao Programa todas as persoas que vivan na Provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do Programa, así como estar en condicións de total autonomía y que reúnan os requisitos que a continuación se relacionan:
1.     Persoas de 50 ou máis anos
2.     Pensionistas
3.     Persoas que mediante un informe do/a traballador/a social se constate que precisan de respiro familiar.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
O desenrrolo do Programa terá lugar aproximadamente nos meses de Septembro, Outubro, Novembro e Decembro.
Consiste en pasar seis días con cinco noites, nun hotel con Spa, balneario ou otro tipo de instalacións, da Provincia de Pontevedra, en réximen de pensión completa con bebidas incluidas.
As entradas no hotel realizaránse os domingos a primeira hora da tarde e as saidas serán os venres pola mañá ou despois do xantar.
O paquete inclue ademáis da estancia e a pensión completa, a utilización do Spa.
PREZO
Establecementos hoteleirosPrezo por persoa
Hotel Hesperia Isla de la Toja225
Hotel Thalaso Atlantico235
Hotel Spa Oca Galatea (Sanxenxo) 230
Hotel Spa Oca katiuska (Silleda)200
Hotel Torre do Deza190
Hotel Norat Marina Spa 205
Hotel Bienestar Moaña Thalaso Spa 220
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES- DOCUMENTACIÓN
-       Presentación de solicitudes ata o 9 de agosto.
-       Documentación a achegar:
1.     Impreso de solicitude, debidamente cuberto.
2.     Fotocopia do D.N.I.
3.     Fotocopia do certificado da pensión ou do informe social, se é o caso.SedeVigo - Información

Sede de Vigo
Calle Oporto, 3
36201 Vigo - ES
Tlf.:+34 986 804 100
Mail: info.vigo@depo.es
www.depo.es