GRETAS NA LOITA CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/24/actualidad/1353717162_754269.html

DETIDO EN VIGO TRAS AMEAZAR DE MORTE A SUA MULLER E A SUA FILLA

http://www.vigoalminuto.com/2012/11/25/detenido-en-vigo-tras-amenazar-de-muerte-a-su-mujer-y-a-su-hija/

MULLERES E HOMES FRENTE A VIOLENCIA MACHISTA

http://www.atlantico.net/noticia/220160/mujeres/hombres/frente/violencia/machista/

A VIOLENCIA MACHISTA, UN PROBLEMA EN AUMENTO

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/11/25/violencia-machista-problema-aumento/717231.html

AS VÍCTIMAS DE MALTRATO NON PAGARÁN TAXAS POR DENUNCIAR OU DIVORCIARSE

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/11/26/victimas-maltrato-pagaran-tasas-denunciar-o-divorciarse/717367.html

DETEÑEN UN VIGUÉS POR MALOS TRATOS A SUA PARELLA E REQUISARONLLE TRES ESCOPETAS

http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/11/26/detienen-vigues-malos-tratos-pareja-le-requisan-tres-escopetas/717377.html