Nula aplicación do protocolo para evaluar de forma urxente o risco dunha vítima de violencia machista

Pese a utilidade do Protocolo médico-forense de valoración urxente do risco de violencia de xénero só se aplica no 1% das solicitudes de protección.O excaso coñecemento da existencia deste protocolo, a falta de formación en violencia machista dos operadores xurídicos ou a falta de medios persoais xustificarían a excasa implementación deste protocolo; unha ferramenta que podería ser moi útil para as xuízas  e xuíces tendo información máis profunda e establecer as medidas cautelares para protexer ás posibles nais e as súas crianzas. Esta é unha mostra máis da indefensión constante das mulleres que sofren violencia machista
www.eldiario.esprotocolo-violencia-machista

Protocolo médico-forense de valoración urxente do risco de violencia de xénero