Remunerar as amas de casa fosiliza a actual distribución do traballo

"Os incentivos están dados para que os homes estean máis no mercado de traballo e as mulleres, nos fogares. Trátase de alterar eses incentivos, de cuestionar a economía, de ver como facemos para vivir un pouco mellor", segundo a feminista arxentina Valeria Esquivel

Hai que comentar que a vítima é africana e prostituta?

Neste artigo tedes unha interesante reflexión sobre o tema. Este caso, mostra que a violencia machista non se reduce a asasinatos de parellas e ex-parellas, senon que ten moitas caras. Aínda que esta muller non aparecerá recollida nos datos oficiais de violencia de xénero, dende a Rede queremos suliñar a nosa denuncia a casos semellantes.

"Non se trata só de informar sobre crímenes machistas, senon de aportar datos e reflexións que permitan ás persoas entender por qué a violencia contra as mulleres é un problema social estructural. Un elemento fundamental para explicar a violencia son as relacións de poder. A miúdo se retrata aos agresores como seres con impulsos incontrolables, que mataron ou violaron nun arrebato....
¿É casual que, polo que sabemos, o maestro Shaolin elexira como vítimas a mulleres, que ademáis son inmigrantes e se dedican a unha profesión estigmatizada? O certo é que as vidas destas mulleres, nunha sociedade sexista, clasista e racista, son menos relevantes, valen menos."


http://www.pikaramagazine.com/2013/06/%C2%BFhay-que-contar-que-la-victima-es-prostituta-y-africana/

Heroínas modernas que desafían ao islamismo radical escribindo blogs, espíndose ou ao volante

http://www.20minutos.es/noticia/1833666/0/heroinas/jovenes/desafian-islam/

Programa Balnearios

Programa diúrno de balnearios na provincia de Pontevedra

Normativa:

Obxecto:

Proporcionar ás persoas nacidas antes de 1963, pensionistas, ou con necesidades de respiro familiar,  unha serie de actividades encamiñadas a mellorar a súa calidade de vida e o envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, ofrecéndolles a oportunidade de ocupar o seu tempo de lecer, a uns prezos reducidos, e nunha franxa horaria compatible con outras obrigas.

Características do programa:

O Programa consiste en pasar cinco tardes seguidas (de luns a venres) nos Balnearios, Talasos e Spas da provincia de Pontevedra. Este levarase a cabo nunha soa campaña e as saídas realizaranse ao longo de todo o ano, agás no mes de agosto.
Cada semana de ámbolas dúas campañas sairá un autobús con cartel identificativo que recollerá ás persoas beneficiarias e os trasladará aos balnearios elixidos, onde permanecerán por unha media de dúas horas.
O/A guía repartirá repartirá o primeiro día un bono de viaxe coa data e hora de recollida, e indicará a cota a pagar por cada participante.

Persoas beneficiarias requisitos:

  1. Persoas nacidas antes de 1963.
  2. Pensionistas.
  3. Persoas que precisen un respiro familiar, valorado mediante un informe da/do Traballador/a Social do Concello.
E requisito indispensable non padecer ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do programa, así como estar en condicións de total autonomía para participar nel.

Financiamento:

A Deputación achegará por cada praza 35 €, o Concello 10 € e o/a usuario/a achegará unha cantidade que dependerá dos prezos ofertados pola empresa adxudicataria da organización do programa, sendo o prezo máximo de 140 €/persoa (ive incluido)). No caso de que o Concello non se adhira ao programa, a persoa participante terá que custear a parte proporcional da subvención do mesmo.

Documentación:

Para a adhesión ao programa dos concellos:
  • Solicitude asinada polo/s solicitantes, acompañado do DNI.
  • Certificado de do acordo de adhesión ao Programa, para unha ou as dúas campañas, facendo constar o nº de prazas que o concello está disposto a subvencionar en cada campaña.
  • Listaxes nominais dos/das persoas participantes, por orde de puntuación de maior a menor.
Para as persoas interesadas cuxos concellos non se adhiran ao programa:
  • Solicitude
  • Fotocopia de DNI.

Selección de solicitudes dos concello adheridos

Se fora preciso priorizaranse as solicitudes segundo a orde de entrada no rexistro. Dentro da orde de rexistro terán prioridade as persoas que acrediten ser preceptoras de prestacións sociais.

Lugar de presentación:

Prazo de presentación:

Tanto para os concellos adheridos como para as persoas que solicitan de forma independente será de 20 días naturais a partir do día seguinte á publicación no BOP. Ata o 25 de xuño de 2013.