Recortes para hoxe, violencia de xénero para mañá


Máis do mesmo: Os recortes están afectando á concienciación, e isto implica unha maior pasividade e distancia da sociedade, dos entornos cercanos ás vítimas e dos entornos próximos aos agresores; algo que se traduce en máis libertade para continuar coa violencia.

A violencia de xénero non se vai acabar mentres exista unha parte da sociedade que asuma que as relacións deben establecerse sobre las referencias xerarquizadas que a cultura se encargou de fixar sobre a figura e os roles masculinos.
Nos estudos dende o Ministerio de Igualdade: un 1,4% da poboación española, de entrada, considera que a violencia de xénero "é aceptable nalgunhas ocasións". Como se observa, non hai un rexeitamento rotundo á violencia de xénero; unha parte importante da sociedade ten xustificacións para aceptala e cuestionar só determinados resultados.
Non é de extrañar, como coñecidos estes días, que el Gobierno plantee contabilizar só os casos que requiran unha hospitalización superior a 24 horas.

As consecuencias destes recortes xa se ven, e se caracterizan por unha disminución das denuncias, un aumento da retirada das denuncias que se interpuxeron, unha reducción nas cifras de separacións; tamén en as chamadas ao 016, teléfono de atención e información a víctimas de violencia de xénero. Baixaron as medidas de protección, os partes de lesións,.... PERO A VIOLENCIA CONTINÚA.

http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Recortes-hoy-violencia-genero-manana_0_181632543.html

'En Portada' dedica o mes de outubro aos dereitos da muller no mundo


http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/02/television/1380731174_147761.html