En tres anos fixéronse un millar de denuncias por publicidade sexista

http://www.elmundo.es/espana/2015/01/17/54b950af268e3edb428b4571.html

A muller e a súa carne como anzol. O mercado recuberto de pel de femia para vender. O estereotipo eterno.

Un informe interno do Instituto da Muller analiza as queixas recibidas e as actuacións efectuadas entre 2011 e 2014 sobre contidos sexistas nos medios de comunicación e a publicidade en España.