FUNDACIÓN EOMAIA

http://www.fundacioneomaia.org/gz/
Mellora o teu benestar no Centro Eomaia en Vigo 
Fai unha consulta de homeopatía, osteopatía biodinámica, acupuntura ou fisioterapia ou participa nunha actividade de arteterapia, meditación ou pilates no Centro Eomaia en Vigo.
Necesitas máis apoio durante e/ou despois do embarazo?
As nosas doulas e comadroas ofrécenche unha experiencia personalizada, que che permita ter un parto ao teu gusto e con moito mais coidado durante os meses seguintes. Ademais, descobre actividades como o canto prenatal ou participa nos nosos grupos de postparto e masaxe infantil.