Enquisa sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade

Partillamos o proxecto que está a realizar CEMUDIS sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade. Agradécese difusión!

Desde CEMUDIS, Confederación Estatal de MUlleres con DIScapacidade, se está levando a cabo un estudo sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade en Galicia.

O estudo consiste en responder unha enquisa anónima que poden cubrir mulleres con discapacidade con idades comprendidas entre os 16 e 65 años. Anímate a participar e facer visibles as necesidades sociais e laborais das mulleres con discapacidade.

Podedes atopar a enquisa na seguinte ligazón: