Silvia Federici: "Revolución en punto cero"

Recomendamos este libro de Silvia Federici, unha autora "clave" no feminismo actual. Recollemos esta entrevista de Pikara Magazine para achegar algunhas das súas ideas:

"O capitalismo e a globalización atacan aos medios de reproducción: expropiación de terras, recortes no Estado de Benestar, precarizan o traballo e a vida. É unha estratexia común, tradicional do capitalismo, que Marx chamaba ‘acumulación orixinaria’: se queres aumentar os teus beneficios e impoñer unha certa disciplina tes que separar a homes e mulleres dos medios reproductivos. Senon teñen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan calquer condición. ¿E quen son os suxeitos sociais empeñados en primeira persoa na reproducción? As mulleres".
El capitalismo y la globalización atacan a los medios de reproducción: expropiación de tierras, recortes en el Estado de Bienestar, precarizan el trabajo y la vida. Es una estrategia común, tradicional del capitalismo, que Marx llamaba ‘acumulación originaria’: si quieres aumentar tus beneficios e imponer una cierta disciplina tienes que separar a hombres y mujeres de los medios reproductivos. Si no tienen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan cualquier condición. ¿Y quiénes son los sujetos sociales empeñados en primera persona en la reproducción? Las mujeres. - See more at: http://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/#sthash.2o4UpJtz.dpuf
El capitalismo y la globalización atacan a los medios de reproducción: expropiación de tierras, recortes en el Estado de Bienestar, precarizan el trabajo y la vida. Es una estrategia común, tradicional del capitalismo, que Marx llamaba ‘acumulación originaria’: si quieres aumentar tus beneficios e imponer una cierta disciplina tienes que separar a hombres y mujeres de los medios reproductivos. Si no tienen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan cualquier condición. ¿Y quiénes son los sujetos sociales empeñados en primera persona en la reproducción? Las mujeres. - See more at: http://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/#sthash.2o4UpJtz.dpuf
El capitalismo y la globalización atacan a los medios de reproducción: expropiación de tierras, recortes en el Estado de Bienestar, precarizan el trabajo y la vida. Es una estrategia común, tradicional del capitalismo, que Marx llamaba ‘acumulación originaria’: si quieres aumentar tus beneficios e imponer una cierta disciplina tienes que separar a hombres y mujeres de los medios reproductivos. Si no tienen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan cualquier condición. ¿Y quiénes son los sujetos sociales empeñados en primera persona en la reproducción? Las mujeres. - See more at: http://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/#sthash.2o4UpJtz.dpuf
El capitalismo y la globalización atacan a los medios de reproducción: expropiación de tierras, recortes en el Estado de Bienestar, precarizan el trabajo y la vida. Es una estrategia común, tradicional del capitalismo, que Marx llamaba ‘acumulación originaria’: si quieres aumentar tus beneficios e imponer una cierta disciplina tienes que separar a hombres y mujeres de los medios reproductivos. Si no tienen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan cualquier condición. ¿Y quiénes son los sujetos sociales empeñados en primera persona en la reproducción? Las mujeres. - See more at: http://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/#sthash.2o4UpJtz.dpuf
El capitalismo y la globalización atacan a los medios de reproducción: expropiación de tierras, recortes en el Estado de Bienestar, precarizan el trabajo y la vida. Es una estrategia común, tradicional del capitalismo, que Marx llamaba ‘acumulación originaria’: si quieres aumentar tus beneficios e imponer una cierta disciplina tienes que separar a hombres y mujeres de los medios reproductivos. Si no tienen cómo reproducirse, dependen de ti. Aceptan cualquier condición. ¿Y quiénes son los sujetos sociales empeñados en primera persona en la reproducción? Las mujeres. - See more at: http://www.pikaramagazine.com/2014/07/tell-us-federici/#sthash.2o4UpJtz.dpuf

Artigo de Opinión no Faro de Vigo: "Asasinatos terroristas"

Agradecemos ao Faro de Vigo darnos a oportunidade de participar cun artigo de Opinión sobre a loita contra a violencia de xénero. Este artigo trata de afondar na situación de desamparo das mulleres que denuncian casos de violencia machista. Esperamos que este artigo axude a mellorar os recursos que teñen a súa disposición as mulleres vítimas de violencia.


Taller para a Formación en materia de Sociedade da Información dirixido a Mulleres Profesionais


http://igualdade.xunta.es/gl/eventos/taller-para-formacion-en-materia-de-sociedade-da-informacion-dirixido-mulleres-profesionais

Curso presencial: Voluntariado no Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero - 2014

O prazo de inscrición estará aberto dende o 1 ao 25 de setembro ás 14:30h
Santiago de Compostela
15 de Outubro de 2014
O curso celebrarase a segunda quincena de outubro de 2014 na localidade de Santiago de Compostela.

LUGAR: Centro de Recuperación Integral para Mulleres que sofren Violencia de Xénero.

PERSOAS DESTINATARIAS: Entre 25 e 30 persoas voluntarias.

REQUISITOS: Ter realizado e superado algún dos cursos sobre violencia de xénero para o voluntariado: "Curso básico sobre violencia de xénero para o voluntariado" ou "Curso de Voluntariado para apoio e acompañamento ás vítimas de violencia de xénero"

DURACIÓN: 25 horas
ORGANIZACIÓN: Secretaría xeral da Igualdade e Dirección xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta e Galicia

CONTIDOS:
  1. Breve Resumo: Que é a violencia de xénero? Por qué funcionan as técnicas de manipulación?
  2. Consecuencias psicolóxicas en mulleres e menores que sufriron violencia de xénero. Reconceptualización da “vítima”.
  3. Recoñecemento de sinais de impacto persoal en menores.
  4. Técnicas de habilidades comunicativas e sociais.
  5. Técnicas e estratexias de motivación e control das emocións.
  6. Exercicio de dereitos das mulleres que sofren violencia de xénero, especial atención aos recursos á súa disposición.
  7. Pautas de actuación do persoal voluntario. Vitimización secundaria. Qué facer e dicir e qué non facer e non dicir sendo persoal voluntario.
  8. Técnicas de autocoidado para o voluntariado.
  9. Cómo colaborar como persoal voluntario co CRI. Experiencias e boas prácticas