Andalucía creará comisións contra a trata de mulleres, que serán consideradas vítimas de violencia de xénero

É o negocio ilegal que máis diñeiro move no mundo, só por detrás do tráfico de drogas.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/andalucia-es-pionera-en-la-lucha-contra-la-trata-de-mujeres/

Alemaña recoñece un terceiro sexo. Os pais e nais non estarán obrigados a designar o sexo d@s bebes intersexo.Gabriel J. Martín foi inscrito ao nacer como nena. 

Alemaña se convertirá, a partir do próximo 1 de novembro, no primeiro país europeo en permitir que nos certificados de nacemento non se rexistre o sexo dos recén nacidos, unha pequena gran revolución xurídica destinada a facer máis levadeira a vida ás persoas intersexo, que non teñen un sexo biolóxico masculino nin feminino. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/19/actualidad/1376938559_453077.html