Atopan morto ó home que supuestamente asesinou a súa exmoza e á parella de esta onte en Madrid

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/05/06/hallan-ahorcado-hombre-supuestamente-asesino-exnovia-pareja-ayer-madrid/00031399359286737636805.htm

A "moral'' da violencia de xénero 'de fai 30 anos'

http://www.farodevigo.es/espana/2014/05/05/moral-violencia-genero-30-anos/1017505.html

Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO

Normativa:

O prazo de presentación de solicitudes mantense aberto ata o 5 de xuño de 2014.

Solicitantes:

Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:
 • Ter como mínimo 65 anos cumpridos.
 • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións.
 • Ser pensionista de viuvez do Sistema Público de Pensións, con 55 anos cumpridos.
 • Outros pensionistas do Sistema Público de Pensións e prexubilados con 60 anos cumpridos.
 • Valerse por sí mesmos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.
Se a/o solicitante viaxa co cónxuxe, non é preciso que éste reúna os requisitos de idade e pensión.
Admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao de minusvalía igual ou superior ó 45%, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado correspondente da solicitude cos datos do fillo/a e achegar fotocopia do certificado de minusvalía.

Modalidades:

Ofértanse distintas modalidades para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións no período comprendido entre os meses de outubro de 2014 e xuño de 2015, segundo a modalidade:
 • Estadías en zonas costeiras.
 • Viaxes culturais para coñecer a historia e arte de España.
 • Turismo de natureza con rutas por paraxes pintorescos.

Servizos incluídos:

 • Viaxe ida e volta desde a súa capital de provincia ata o hotel de destino e regreso, agás para a modalidade de viaxes sen transporte.
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en habitación dobre a compartir en hoteis seleccionados polo IMSERSO. Contémplase o aloxamento en habitación individual, que terá un suplemento no prezo e estará suxeito a dispoñibilidade de prazas.
 • Servizo médico, complementario da Seguridade Social, no propio hotel.
 • Programa de animación
 • Póliza colectiva de seguros
Nos viaxes Culturais e Turismo de Natureza, dadas as súas especiais características non se inclúen os servizos médicos e programa de animación.

Prezos por persoa das diferentes quendas:

A previsión de prezos para a tempada 2014/2015 é a seguinte:
8 días (7 noites)10 días (9 noites)15 días (14 noites)15 días combinados (14 noites)
DestinosT. baixaT.altaT. baixaT.altaT. baixaT. alta
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana166,03 €203,02 €212,72 €256,09 €308,24 € 365,40 €
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana (sen transporte)141,77 €185,87 €14,65 €224,08 €251,07 €  312,15 € 
Baleares182,75 €236,55 €233,68 €293,87 €322,84 €396,80 €
Baleares (sen transporte)141,77 €185,87 €174,65 €224,08 €
Canarias314,23 €387,44 €551,94 €585,90 €
Canarias (sen transporte)185,87 €224,08 €

Circuitos culturais (6 d/5 n)258,58 €
Turismo de Natureza (5d/4n)253,97 €
Estes prezos inclúen o aloxamento en pensión completa e en cuarto dobre a compartir.
No caso de aloxamento en cuarto individual estes prezos teñen un incremento de 13,45 € por noite para os destinos de península e Baleares, 15,52 € por noite para Canarias e 18,63 € por noite para os destinos de viaxes Culturais e Turismo de Natureza, suxeito sempre a dispoñibilidade de cuarto individual.
As quendas de Nadal e Fin de ano teñen un suplemento de 10,35 €
Temporada baixa: As quendas que se inicien dentro dos días do 1 ao 17 de decembro de 2014 e do 1 ao 31 de xaneiro de 2015.
Temporada alta: Quendas que se inicien en datas distintas ás anteriores.
Os destinos a Canarias, Circuitos culturais, Turismos de natureza consideraranse sempre temporada alta.
 • Viaxes Culturais: Consisten na realización de roteiros turístico-culturais durante 6 días (5 pernoctacións) en réxime de pensión completa, con servizos permanentes de guía especializado. Os circuítos desenvolveranse en zonas de marcado interese cultural do interior da península e cornixa cantábrica.
 • Turismo de natureza: Realizaranse en quendas de 5 días (4 pernoctacións) en zonas de espazos naturais que permitan actividades recreativas e contemplativas, así como realizar un turismo activo de esforzo moderado. Cada provincia de orixe contará cun destino en Turismo de Natureza.