A violencia de xénero e as súas interseccións

 

 

Un congreso internacional analiza cómo converxen co sexismo outras formas de exclusión e dominación, como clave para deseñar políticas de intervención máis complexas e efectivas. 


A violencia de xénero pode a súa vez converxer cunha multitude de factores de desigualdade que é necesario tomar en consideración, como poden ser a relixión, a cultura, a etnicidade, a sexualidade, a nacionalidade ou a discapacidade.

http://www.pikaramagazine.com/2013/09/la-violencia-de-genero-y-sus-intersecciones/