Nova App sobre violencia de xénero


"LIBRES"é unha aplicación para teléfonos móbiles (sistemas operativos IOS e Android) dirixida principalmente a mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero e a calquera persoa que detecte no seu entorno unha posible situación de malos tratos.

A través dun menú principal composto por seis apartados, a persoa que se descargue "LIBRES" pode:

    - Tomar conciencia da súa situación como vítima de violencia de xénero.
    - Informarse acerca dos pasos a seguir ante unha situación de violencia de xénero.
    - Coñecer os recursos telefónicos e presenciais que están ao seu alcance para asesorarse e denunciar
    - Coñecer as medidas de autoprotección que pode e debe tomar para salvagardar a súa seguridade e a dos seus fillo e, finalmente, pode sentir que toda a sociedade está ao seu lado, que outras mulleres pasaron pola súa mesma situación e conseguiron saír e comezar unha nova vida afastada da violencia, tal e como pon de manifesto os seguintes testemuñais:

 https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AplicacionLibres/home.htm

 

O recortes no cheque social baixan as solicitudes a metade

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/07/15/recortes-cheque-social-bajan-solicitudes-mitad/0003_201407V15C19911.htm

Condeado por abusar da súa fillastra,que deberá ir a prisión, pide un réxime de visitas para ver ó seu fillo

http://www.farodevigo.es/sucesos/2014/07/16/vigues-condenado-abusar-hijastra-debera/1058876.html

Un "monolito" ás mulleres traballadoras

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/07/16/monolito-mujeres-trabajadoras/1058891.html