Obradoiro: "Como afrontar unha entrevista de traballo"

Entrevista de traballo constitúe unha fase fundamental no proceso de selección de persoal que levan a cabo as empresas, sendo en moitas ocasións , a fase na que se decide cal é a persoa idónea para cubrir un posto de traballo.
Saber que é e para que serve a entrevista, os seus tipos, e cómo se desarrolla nos axudará a abordala con maior seguridade e por ende, con maiores posibilidades de éxito.
Constitúe para a candidata ou candidato un instrumento promoción no que xogan un papel clave as habilidades: como a capacidade de comunicación, xestionar conflictos, para traballar en equipo, de liderazgo. Competencias valoradas á hora de facer unha entrevista de traballo.