Desarticulado un clan en Valencia que explotaba sexualmente a rumanas

http://www.farodevigo.es/sucesos/2014/04/28/desarticulado-clan-valencia-explotaba-sexualmente/1012787.html

O ex secretario xeral Eduardo Lamas será xulgado por maltrato

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/04/27/ex-secretario-xeral-eduardo-lamas-sera-juzgado-maltrato/0003_201404G27P16993.htm

Detido por golpear a súa muller nun restaurante de Vigo

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/04/28/detenido-golpear-mujer-restaurante-vigo/00031398671295551755534.htm

"Políticamente incorrecta" Teresa Moure
9 de maio às 20 horas no Bou Eva de Vigo
Falaremos de ecofeminismo, do corpo e do desejo, das femem, da independência, das estratégias contra-poder, de reintegracionismo, de como viver em galego e não morrer no intento, de reapropria-nos dos espaços públicos, de decrescentismo, de arrobas, de libertar visões e outras praticas subversivas, de verdadeira ecologia, do divino (pouco) e do humano (muito) e ainda mais. Não faltes!!

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. Propuesta de Objetivos, principios y líneas estratégicas 14 Abril 2014

O Consello de Ministros acordou na súa reunión do 21 de diciembre de 2012 a creación dunha Comisión Técnica Interministerial de Familia (CTIF) co encargo de elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF).


No punto "d" da "línea estratégica 6: Promover la maternidad" indica literalmente:

Protección del no nacido durante su crecimiento y desarrollo, estableciendo y proporcionando a la madre la información e instrumentos necesarios que le faciliten continuar con su embarazo

Ciclo de cine infantil

A Concellería de Igualdade informa que durante os cinco sábados do mes de maio proxectará no auditorio municipal 5 filmes dixiridos ao público infantil e xuvenil.

Os títulos elixidos corresponden a filmes nos que o papel protagonista, e polo tanto activo no guión, o interpreta unha nena.

A entrada é de balde e libre ata completar as localidades
Lugar: Auditorio municipal (Praza do Rei, s/nº)
Datas: sábados 3, 10, 17, 24 e 31 de maio
Hora: 11,30h

No arquivo adxunto pódese obter información sobre as dúas primeiras películas que se proxectaran neste ciclo. Proximamente difudiranse os filmes das seguintes sesións.


Programa Balnearios

Benestar_en_Balnearios_2013Normativa:

Circular interna da Consellería de Traballo e Benestar - 2014

Obxecto:

Convócanse un total de 589prazaspara participar no Programa de benestar en balnearios
A totalidade das prazas que se ofertan este ano corresponden á modalidade de “Balnearios”, opción de “todo incluído”, e a selección das persoas participantes efectuarase nas xefaturas territoriais.
Os establecementos termais nos que se ofertan prazas, as datas, o número de prazas e o prezo por praza para as persoas beneficiarias son os que a continuación se relacionan:
- Balneario de Acuña - Caldas de Reis (Pontevedra)
- Balneario de Arnoia (Ourense)
- Balneario de Augas Santas - Ferreira de Pantón (Lugo)
- Balneario de Baños de Brea - Vila de Cruces (Pontevedra)
- Balneario de Baños de Molgas (Ourense)
- Balneario de Caldelas de Tui - Tui (Pontevedra)
- Gran Balneario de O Carballiño (Ourense)
- Balneario de Carballo (A Coruña)
- Termas de Cuntis (Pontevedra)
- Balneario de Laias - Cenlle (Ourense)
- Balneario de Lobios - Lobios (Ourense)
- Balneario do Río Pambre - Palas de Rei (Lugo)
- Balneario Termas Romanas - Lugo
Ao igual que o ano pasado, na convocatoria deste ano non se reservan prazas para as persoas que cumpran as súas vodas de ouro no ano en curso, ninprazas gratuítasnin tampouco hai distribución de prazas por provincia, podendo as persoas interesadas que reúnan os requisitos recollidos na instrución seguinte, solicitar calquera balneario e quenda das que figuran a continuación

Balnearios e prezo da praza por persoa

Beneficiarios
Para beneficiarse deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:
  1. Ser maior de 65 anos, ou de 60 reunindo a condición de pensionista na data en que remata o prazo de presentación de solicitudes.
  2. Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
  3. Atoparse en condicións de participar no programa e valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria.
  4. Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, en fase activa, nin trastornos mentais ou condutuais, non compensados, que poidan alterar a normal convivencia durante o transcurso da quenda.
  5. Precisar os tratamentos balneoterápicos solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
Así mesmo, poderán ser beneficiarios das prazas os cónxuxes ou as persoas que acrediten unha relación análoga á conxugal dos que cumpran os requisitos anteriores, sempre que reúnan as condicións dos apartados b), c), d) e e).

Servizos incluídos

Nos prezos inclúen os seguintes servizos:
  • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións de uso compartido, durante de 10 días e 9 noites.
  • Tratamentos termais básicos, que comprenderán: o recoñecemento médico ao ingresar no balneario; o tratamento termal que, en cada caso, prescriba o persoal médico do balneario co número de tratamentos establecido no compromiso escrito adquirido polo balneario; o seguimento médico do tratamento, con informe final a petición da persoa interesada.
En todo caso, as persoas beneficiarias das quendas realizarán os desprazamentos aos establecementos termais así coma o de regreso aos seus domicilios, polos seus propios medios.

Documentación

As solicitudes formularanse nomodelo establecido ao efecto e cubriranse todos os datos requiridos, tanto do solicitante como do cónxuxe ou acompañante cando proceda.
Cada solicitude estará acompañada de:
  • Fotocopia do DNI do solicitante e do cónxuxe ou acompañante se procede (no caso de non asinar a autorización para a súa consulta).
  • Declaración responsable do estado de saúde do solicitante e a do seu cónxuxe ou acompañante se procede, no apartado incluído na solicitude.
No caso de que dúas persoas queiran acudir xuntas ao mesmo destino e quenda, presentarán unha única solicitude para a súa baremación conxunta, acompañada da documentación que nela se indica.

Prazo de presentación de solicitudes

Estará aberto ata o día 10 de maio.

Lugar de presentación

As solicitudes poderanse presentarnas xefaturas territoriais e nos Centros Sociocomunitarios, ou ben por calquera dos medios previstos no artigo 38.4. da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC).

Catorce anos de cárcel e desterro para o vigués que matou a súa exmuller en Coruxo no 2011

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/04/14/catorce-anos-carcel-vigues-mato-exmujer-coruxo/00031397491089263799231.htm

Obradoiro: “ XÉNERO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. ANÁLISE DOS FACTORES QUE INTERVEÑEN NA DESIGUALDADE”

A Concellería de Igualdade ten aberto o prazo de inscrición para o seguinte obradoiro de carácter gratuíto que se impartirá na Casa as Mulleres.

As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. Daráselles preferencia ás persoas empadroadas en Vigo.

Inscrición previa , na Concellería de Igualdade, 1ª planta da Casa do Concello de 9:00 a 13:30 h, ou ben a través do tfno. 986 810 284, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Lugar de realización dos obradoiros: Casa das Mulleres, rúa Romil, número 20.Dirixido a mulleres e homes maiores de 18 anos.

Obxectivo: visibilizar e identificar dun xeito práctico as desigualdades de xénero existentes nos distintos ámbitos e esferas das nosas vidas e reflexionar sobre as repercusións e consecuencias que estas diferenzas teñen na vida de mulleres e homes.

Datas: mércores 23 e venres 25 de abril

O desenvolvemento do programa constará de 6 horas en total, distribuídas en 2 sesiones de 3 horas de duración cada unha.Horario: 18:00 a 21:00 h.

Detido un veciño de A Pobra que ameazou cunha machada a súa parella na rúa

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2014/04/06/detenido-vecino-pobra-amenazo-hacha-pareja-calle/00031396794465855290627.htm

A policía detén a un octoxenario por apuñalar a súa esposa en Alicante

http://www.levante-emv.com/sucesos/2014/04/07/policia-detiene-octogenario-apunalar-esposa/1098427.html

Cursos Concellería de Igualdade

A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para os seguintes obradoiros de carácter gratuíto que se impartirán na Casa as Mulleres.
As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. Daráselles preferencia ás persoas empadroadas en Vigo.
Inscrición previa desde o día 4 de abril e ata cubrir prazas, na Concellería de Igualdade, 1ª planta da Casa do Concello de 9:00 a 13:30 h, ou ben a través do tfno. 986 810 284, en horario de 8:00 a 14:00 horas.
Lugar de realización dos obradoiros: Casa das Mulleres, rúa Romil, número 20.

Obradoiro: “ XÉNERO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. ANÁLISE DOS FACTORES QUE INTERVEÑEN NA DESIGUALDADE”

Dirixido a mulleres e homes maiores de 18 anos
.
Obxectivo: visibilizar e identificar dun xeito práctico as desigualdades de xénero existentes nos distintos ámbitos e esferas das nosas vidas e reflexionar sobre as repercusións e consecuencias que estas diferenzas teñen na vida de mulleres e homes.
Datas: mércores 23 e venres 25 de abril
O desenvolvemento do programa constará de 6 horas en total, distribuídas en 2 sesiones de 3 horas de duración cada unha.
Horario: 18:00 a 21:00 h.

Obradoiro: “ PAUTAS PARA EXERCITAR E MELLORAR A AUTOESTIMA”
Dirixido a mulleres maiores de 18 anos.
Obxectivo: favorecer distintas pautas, hábitos e desenvolvemento de habilidades que favorezan a mellora da autoestima das mulleres.
Datas:
 os mércores desde 0 23 de abril ata o 4 de xuño
O desenvolvemento do programa constará de 21 horas, distribuídas en 7 sesiones de 3 horas de duración cada unha.
Horario: 17:30 a 20:30 h.
Agradecemos a difusión desta información entre as vosas amizades

-- 
Concellería de Igualdade 
Concello de Vigo 
Tlf. 986 810 284 
Fax.986 430 082 
www.igualdadevigo.org