O acusado de matar a súa exmoza en Narón alega que se lle «cruzaron os cables»

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/06/02/acusado-matar-ex-novia-naron-alega-cruzaron-cables/0003_2014061401710867164316.htm

Dúas adolescentes violadas en grupo e posteriormente,colgadas dun árbol na India

http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/29/5386ff70268e3ef8708b4578.html

Campamentos de Verán para persoas con discapacidade 2014

Obxecto:

Procura a integración social de rapaces/as con discapacidade mediante a súa participación nos campamentos de verán e campos de traballo a través de quendas de integración, así como a súa participación en quendas específicas.
Persoas destinatarias:

As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos, segundo se indica en cada unha das quendas.
Requisitos:

Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima ao inicio da quenda e non superar a idade máxima á súa finalización.
Estar empadroado nalgún concello de Galicia.
Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso  da actividade.
Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que se solicita.
Campamentos quendas específicas

Prezo: 125 €.
O importe a pagar pódese reducir nun 50% no caso de que a persoa con discapacidade teña a condición de familia numerosa e nun 25% se ten o carné  xove. Estes descontos non serán acumulables en ningún caso.
Ficha Aspanas Termal
Ficha campo de traballo de Vilarbo
Ficha albergue xuvenil de Gandarío
Ficha residencia de tempo libre de Panxón
Adxudicación:

A adxudicación farase tendo en conta as seguintes prioridades:
As persoas que non participaran en anos anteriores.
Residan habitualmente no domicilio familiar fronte ás que están acollidas en centros residenciais.
Pola súa idade, este sería o último ano que poderían participar nun campamento deste tipo.
No caso de empate a adxudicación farase por sorteo.
Documentación:

Solicitude para os Campamentos de verán 2014
Informe médico para os Campamentos de verán 2014
Copia do carné de familia numerosa ou do carné xove, segundo proceda, no caso de acollerse a algunha destas condicións.
Unha fotografía tamaño carné.
Os participantes seleccionados deberán comunicar no prazo máximo de 15 días naturais, contados desde o seguinte ao da recepción da notificación e antes do inicio da quenda a aceptación da praza e presentar:
Xustificante de pagamento do importe que se lle indique, debendo figurar o nome da persoa, instalación e datas elixidas.
Copia da tarxeta sanitaria ou do seguro médico privado e informe médico actualizado.
Lugar de presentación:

Servizo de Prevención da Dependencia da Secretaría Xeral de Política Social  Consellería de Traballo e Benestar
Prazo de presentación:

Ata o 21 de xuño de 2014

Máis información: teléfono social 900 333 666 | web da Consellería de Traballo e BenestarAxudas adquisición de librosDestinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

axudas para a adquisición de libros de texto

Destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

O forense ve signos de agresión sexual á rapaza de Marín e o detido alega relación consentida

http://www.farodevigo.es/sucesos/2014/06/02/forense-ve-signos-agresion-sexual/1034778.html

Detido nun hotel valenciano o rumano que se escapou tras asasinar a súa parella en Almería

http://www.farodevigo.es/sucesos/2014/06/02/arrestado-hotel-valenciano-rumano-fugo/1034776.html