TransFormando a Linguaxe

Martes 8 de MAIO en Compostela. En Lilith Mulleres ás 20.30h
ITZIAR ZIGA e TERESA MOURE

Mércores 9 de MAIO en A Coruña. Na Asociación de Veciñas de Monte Alto, Campo de Marte s/n ás 20.30h

Xoves 10 de MAIO en Vigo. A Cova dos Ratos, Rúa Romil, 3 ás 20h. 
Venres 11 de MAIO en Ourense. No Museo Municipal, rúa Lepanto, Zona Histórica. ás 20.30h

Coas autoras de 'Sexual Herría' e 'Queer-emos un mundo novo' falaremos de escrita masculina, escrita femenina e a construción dunha linguaxe alternativa, subversiva e feminista.