Reformas legais para mellorar na protección


"Trátase de romper o silencio das vítimas informándolles e asistíndoas dende o primer momento e axudándoas, acompañándoas, protexéndoas e garantizándolles unha axuda integral."

"Proponse a eliminación do atenuante de confesión para os crimes incluídos no ámbito da violencia contra a muller. É dicir, que o feito de que o agresor admita ante o xuíz ser o autor do crime de maltrato non signifique para el ningún tipo de beneficio á hora de imporlle a pena."


"Abordouse tamén a necesidade de eliminar a dispensa da obriga de declarar contra o marido ou parella sentimental nos casos de abusos."

No hay comentarios:

Publicar un comentario