Axudas e Indemnizacións para víctimas de violencia


·         Resolución do 21 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan, para o ano 2012, as axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (DOG nº 49 do 11/03/2011).

Máis información na Rede.

No hay comentarios:

Publicar un comentario