Xa te podes inscribir no curso: Como buscar traballo!
Máis información sobre o curso: 
 
A procura de emprego é un proceso polo cal as persoas insérense no mundo laboral. Iso implica ter un obxectivo profesional determinado, fundamentalmente adoita vir definido polos factores persoais e profesionais.

Toda persoa aspira a inserirse no mercado laboral co fin
de poder obter un traballo co que non só se consigan beneficios de tipo económico, senón tamén profesional e persoal.

O primeiro que se debe facer antes de comezar a utilización das técnicas de procura de emprego é coñecerse a unha mesma, a través da análise de Características

·  personais
·  Intereses.
·  Habilidades e capacidades.
·  Coñecementos.
·  Experiencia profesional.

Coñecer todo isto dunha mesma ten como fin que a procura de emprego sexa ou máis óptima posible e que teñamos vos resultados desexados.

Para a procura de emprego utilízanse unha serie de ferramentas co fin de levar a cabo unha procura de emprego máis completa e lograr unha maior accesibilidad a un determinado posto de traballo

As ferramentas máis utilizadas á hora de levar a cabo a
procura de emprego adoitan ser a carta de presentación e o currículum vitae.


O currículo é un documento que reflicte a nosa traxectoria persoal e profesional, é moi importante xa que é a ferramenta de emprego por excelencia e proporciona á persoa seleccionadora unha primeira información sobre o perfil persoal, formativo e profesional


O obxectivo é  espertar o interese da empresa á que se dirixe. Xa que logo, ten que ser unha ferramenta que serva para dar a coñecer ao empleador/ás características que posúe a persoa para acceder ao posto de traballo que se oferta.

Un Currículum Vitae ben feito é o primeiro paso para poder acceder ao mercado laboral

A entrevista de traballo é o momento decisivo dos procesos de selección de persoal. Por iso coñecer en profunidade para qué serve a entrevista, as formas que adoptan e qué valoran as organizacións, cado a realizan, incrementa as posibilidade de éxito e reduce a agunsta que supón enfrontarse a unha situación de por sí incerta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario