O dobre estigma de ser muller e drogodependente

O 91% das persoas drogodependentes atendidas por Proxecto Home durante 2012 son varónes, ou o que é o mesmo: só o 9% de quen recibiu estas axudas son mulleres.

Se ben hai menos mulleres drogodependentes que homes, o certo é que o peso das cargas familiares e a dobre estigmatización que sofren explican que estas mulleres teñan máis dificultades para acceder a axudas que os homes.


http://www.publico.es/458118/el-doble-estigma-de-ser-mujer-y-drogodependiente

No hay comentarios:

Publicar un comentario