Programa de termalismo social


Maiores Lecer e deportes
Convócanse 209.222 prazas para participar no Programa de Termalismo Social.

As quendas, que poderán ter unha duración de 12 días (once pernoctaciones) ou de 10 días  (nove pernoctaciones) cada un, realizaranse en réxime de pensión completa e comprenderán desde as doce horas do día de chegada até as doce horas do día de saída.
O desenvolvemento do programa efectuarase durante o período comprendido entre o mes de febreiro e o mes de decembro de 2014.

Serán beneficiarios das prazas do Programa de Termalismo Social as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
1. Ser pensionistas do Sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación e invalidez, en todo caso, e polo concepto de viuvez ou doutras pensións, unicamente cando a persoa beneficiaria haxa cumprido os 60 anos de idade.
2. Non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nos establecementos, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
3. Poder valerse en por si para as actividades da vida diaria.
4. Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
5. Alcanzar, de conformidade coa baremación establecida, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

Establécense dous prazos para a presentación de solicitudes:
Para participar no proceso de adxudicación de praza:
Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: Até o día 16 de xaneiro de 2014.
Para as quendas dos meses de setembro a decembro: Até o día 16 de maio de 2014.
Para a súa inclusión na Lista de Espera de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:
Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: Até o día 16 de maio de 2014.
Para as quendas dos meses de setembro a decembro: Até o día 30 de outubro de 2014.

Balnearios participantes no Programa de Termalismo Social no ano 2014

Solicitude praza Programa Termalismo Social


http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/noticia/programa_de_termalismo_social

No hay comentarios:

Publicar un comentario