A Xunta volve a ampliar as axudas a mulleres que sofren violencia de xénero, a pesar de que hai mulleres que non a cobrarán tendo dereito a ela

http://igualdade.xunta.es/gl/actualidade/xunta-volve-ampliar-axudas-mulleres-que-sofren-violencia-de-xenero-para-que-ningunha

O crédito incrementase en 64.000 euros, que sumados á anterior ampliación de outubro fan un total de máis de 1,1 millóns de euros neste 2014

A pesar deste aumento de crédito hai mulleres que quedarán sen poder acceder a elas, coa conseguinte precarización da súa situación, sen poder acceder a un aluguer ou ter a suficiente independencia económica para poder sair desta situación.

1 comentario: