Patricia, filla dunha vítima de violencia de xénero: "Cando lle deron a miña custodia a el, acabouse a miña infancia"

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-patricia-madre-sufrio-maltrato-cuando-le-quitaron-custodia-acabo-infancia-20160705143504.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario