Becas Observatorio Estatal Violencia de Xénero

Becas para persoas licenciadas, no 2011 ou posterior, en socioloxía, antropoloxía e dereito.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13588.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario