CLAVES PARA DESENMASCARAR Ao NEOMACHISMOPor Dori Fernández

1. Defenden a CUSTODIA COMPARTIDA IMPOSTA XUDICIALMENTE sen existir acordo entre a parella.

2. Defenden o uso do SINDROME DE ALIENACION PARENTAL (SAP) como proba para arrebatar a custodia á nai, cando tal síndrome non existe.

3. Defenden a derrogación da LEI ORGANICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO (LIVG) porque -din- discrimina aos homes, que son obxecto de falsas denuncias por malos tratos por parte das súas mulleres, cando os datos do CGPJ (ano 2010) apuntan que menos dun 1% das denuncias por malos tratos resultan ser falsas.

4. Defenden contra vento e marea ao XUÍZ FRANCISCO SERRANO, do xulgado de Familia nº 1 de Sevilla, coñecido polas súas opinións contrarias á LIVG e os seus constantes enfrontamentos co Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial.

5. Defenden que OUTRO FEMINISMO É POSIBLE e cóanse con ese discurso nos partidos políticos, acampadas do 15M e demais espazos públicos.

6. Defenden que as mulleres feministas o que de verdade desexan é o exterminio total dos homes, por iso refírense a elas como FEMINAZIS.

7. Aliméntanse e coordinan en páxinas como estas:
Ministerio do equilibrio: http://www.ministeriodeequilibrio.com/
Outro feminismo é posible:
http://otrofeminismoesposible.blogspot.com/
Os meus rizos: http://misrizos.blogspot.com/

MANIFESTARANSE o próximo 13 de novembro en Madrid baixo a lema:'STOP FEMINAZIS'
A convocatoria fixérona en:http://www.gsmspain.com/foros/h1039686_off-topic-Politica_Manifestacion-antifeminazis-13-nov.html

Para saber máis sobre o SAP:
http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?rubrique102
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/image/sindrome_aliena_parental(1).pdf
http://www.apmj.pt/index.php?option=com_content&view=article&ide=105:comentario-dá-dra-consolo-barea-payueta&catid=44:comentarios&Itemid=73

Para saber máis sobre Custodia Compartida Imposta:
http://www.mujeresycia.com/?x=nota/41323/1/argumentos-contra-a-custodia-compartida-imposta
http://contralacustodiacompartidaimpuesta.blogspot.com/

Para coñecer máis datos sobre denuncias por violencia de xénero:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/temas/violencia_domestica_y_de_genero/actividad_del_observatorio?perfil=2
http://www.observatorioviolencia.org

E para saber o que SI É FEMINISMO:
http://www.ciudaddemujeres.com/
http://www.feministas.org/
http://www.redfeminista.org/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.e-mulleres.net/...entre outros sitios

CAMPAÑA CONTRA A FALSA IGUALDADE


Desde o Movemento Grito en Silencio, instámosvos a ocupar a rede contra a FALSA IGUALDADE do 11 ao 15 de Novembro de 2011.

Non á FALSA IGUALDADE DE XÉNERO: porque temos un problema grave de VIOLENCIA MACHISTA, con 78 mulleres mortas en 2011

Que se saiba a verdade: 0,01% de denuncias falsas. UNHA PORCENTAXE RIDÍCULA E PARA NADA REPRESENTATIVA aínda que desde determinados colectivos estase a difundir o BULO de que practicamente todas as mulleres maltratadas denunciaron falsamente. Realizar unha denuncia por malos tratos é un paso moi duro para as mulleres e para nada un paso fácil de dar. Pero o único obxectivo destes colectivos é o de DIFAMAR ÁS MULLERES EN XERAL E ESPECIALMENTE ÁS MULLERES MALTRATADAS, PARA ASÍ DESVIAR A ATENCIÓN DO VERDADEIRO PROBLEMA: O MASACRE DE MULLERES A MANS DAS súas PARELLAS Ou EX-PARELLAS.

Non á custodia compartida IMPOSTA SEN ACORDO dos pais: porque está clinicamente demostrado que PERXUDICA gravemente ao desenvolvemento emocional dos menores.
INSEGURIDADE, ANSIEDADE, SENSACIÓN DE ABANDONO, DEPRESIÓN, SUFRIMENTO EMOCIONAL, TRASTORNOS DE SOÑO, FALTA DE APETITO, ALTERACIÓNS DO APEGO, ECCEMAS, AGRESIVIDADE, INCOMUNICACIÓN, PERDA DE CONFIANZA NOS ADULTOS, Etc.
Estes son os síntomas, entre outros, que padecen os nenos debido á IMPOSICIÓN da custodia compartida por vía xudicial. Todos os informes que tiveron como suxeitos de estudo a nenos que padecen ou padeceron esta medida, chegan a estes mesmos síntomas. É máis, nos propios estudos faise referencia ás bravas manipulación de datos que fan as asociacións de pais e faise fincapé en que aquelas informacións en favor da custodia compartida a pesar da conflitividade, están elaboradas por certos "profesionais" que non teñen experiencia á hora de tratar directamente a nenos/as que sofren ou sufriron esta forma de custodia.e A custodia compartida nada ten que ver co interese superior do menor, senón que está baseada na anteposición dos intereses patriarcais.

Non á aplicación da inexistente Síndrome de Alienación Parental: porque está a deixar a nenos e nenas sen nai para polos en mans de maltratadores e pederastas.
Moitas nais están a perder aos seus fillos, a favor do pai maltratador, abusador e/ó neglixente. Inclusive hai nenos/as recluídos en Centros de Menores, por rexeitar estar en compañía do pai. Nenos/as que tiñan unha vida plena e que non estaban en ningunha situación de risco de súpeto atópanse en "programas de desprogramación", privados durante meses da presenza DA súa NAI para "desprogramarse" dela e así pasar a mans dun pai Ao QUE TEÑEN MEDO. Foi o castigo por rexeitar a violencia do pai: o ser diagnosticados e tratados como enfermos mentais. Pero tristemente unha das principais estratexias do SAP consiste en privar de todo valor ao testemuño dos nenos: O seu MEDO E A súa ANGUSTIA NON IMPORTAN NADA.Sen ningunha base científica, xa que nin a Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, nin a Asociación Española de Neuropsiquiatría nin a Organización Mundial da Saúde conceden validez científica ao SAP, é a estratexia deseñada por psicólogos e xuristas, para defender a homes denunciados por ABUSAR SEXUALMENTE DOS seus FILLOS/AS , POR MALTRATAR Aos seus FILLOS/FILLAS E/Ou Ás NAIS DOS seus FILLOS/AS.- Páxinas de Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?ide=100002954150384
https://www.facebook.com/pages/no-a-a-custodia-compartida-imposta/112834372101937
https://www.facebook.com/grito.ensilencio

- Twitter: NOCCI2010, custodiapositiv

- Blogs:
http://contralacustodiacompartidaimpuesta.blogspot.com/
http://custodiaenpositivo.blogspot.com/


Xa abonda de machismo. Xa abonda de campañas que só defenden intereses patriarcais. Xa abonda de manipulacións da realidade. Xa abonda de que se crean con dereito a esnaquizar a nosa vida e a dos nosos fillos e fillas. Xa abonda de FALSA IGUALDADE.

Fdo. Movemento Grito en Silencio (Asociación de Mulleres Progresistas de Málaga, Asociación Ve a Luz e Asociación Custodia en Positivo)