O Xulgado de Violencia de Vigo paralizado polo embarazo duhna xuíza!!

  
Esta situación provoca unha gran indefensión nas vítimas de violencia de xénero, xa que estes casos son os que se atenden a última hora da mañá pola xuíza de garda, atendendo só os casos que pasan o filtro de “máis importantes”, o resto teñen que esperar a que a xuíza regrese.
Que o xulgado non teña un xuíz substituto por falta de orzamento revela a nimiedade con que a Xunta se toma a violencia de xénero. Este ano as mulleres asasinadas ascenden a 60, a inconscienca da sociedade e a falta de compromiso dos poderes públicos provocan a frialdade no tratamento dos casos, estará a sociedade e os poderes públicos acostumados ós asasinatos de mulleres?

A Rede realiza acompañamentos ós xuízos de violencia. Un día normal, as mulleres son citadas ás 9.30 para a vista oral, e poden estar esperando ata as 15.00 da tarde a que lles tomen declaración. Os tempos nos Xulgados son eternos, o que potencia a ansiedade e inseguridade das propias mulleres que teñen que esperar horas para poder relatar os actos denunciados. E agora temos que sumar a incapacidade da Xunta para poder substituir a xuíza do Xulgado que non é outro que o de violencia, o que provocará máis esperas...non é violencia mesma cara as mulleres alargar os procesos? Non é violencia cara ás mulleres non dar prioridade a estes casos nos que a vida das mulleres está en xogo? Non é violencia cara ás mulleres alongar os tempos de espera?.

Se o suxeito pasivo dos delitos, fosen outros grupos a sociedade tería outro punto de vista pois existe unha falta de unidade no que respecta á discriminación contra as mulleres, lembremos que a violencia de xénero só foi delito a partir do 2003. A única solución é provocar un cambio de mentalidade e de concienciación social, empezando polos estamentos públicos.

Partes do artigo:
"las víctimas y testigos tienen que esperar varias horas hasta que la jueza de guardia termina sus tareas y asume el mando del tribunal a última hora de la mañana. Es entonces cuando interroga a los detenidos, celebra los juicios penales o dicta órdenes de protección porque es lo más urgentes."
«Queda muy bonito decir que estos tribunales defienden a las víctimas de malos tratos pero la realidad es distinta»
"La secretaria del juzgado teme que la situación se prolongue hasta «finales de año» porque «ya no hay presupuesto»."

Dende a Rede advertimos que a situación nos Xulgados empeora ano tras ano...