Recursos


RECURSOS CONCELLO DE VIGO


ENLACES DE INTERESE

VIOLENCIA DE XÉNERO

- AXUDAS PERIÓDICAS A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2018 (XUNTA DE GALICIA):


- AXUDA DE PAGO ÚNICO E INDEMNIZACIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. ANO 2018 (XUNTA DE GALICIA):


- PROGRAMA DE AXUDAS ECONÓMICAS A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2018(CONCELLO DE VIGO):


- RAI:


- INSERCIÓN LABORAL PARA VÍTIMAS DE VIOLENCIA:VIVENDA

- PROGRAMA DE AXUDA AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE FOMENTO DO ALUGAMENTO:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-221217-0001_gl.htmlIMPAGO DE PENSIÓNS ALIMENTICIASMENORES E FAMILIA

- PRESTACIÓN POR FILLA/O A CARGO:

- PRESTACIÓN POR CRIANZAS MENORES DE 3 ANOS:

CONCILIACIÓN

- AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171027/AnuncioG0424-181017-0001_gl.html


- BONO CONCILIA:
Axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0425-210618-0001_gl.html


EMPRENDEMENTO
PROGRAMA EMEGA: Axudas para iniciativas empresariais
MIGRANTES

- AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL E PARA A REALIZACIÓN DE VIAXES POR RAZÓNS DE INTERESE SOCIAL, ASISTENCIAL OU HUMANITARIO:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-190216-0002_gl.html

- PROCEDEMENTO HOMOLOGACIÓN/VALIDACIÓN TÍTULOS/ESTUDOS ESTRANXEIROS DE ENSINANZAS NON UNIVERSITARIAS
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_gl.htmlDIVERSIDADE FUNCIONAL
Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía persoal:EMERXENCIA SOCIAL

- CONCELLO DE VIGO:
- XUNTA DE GALICIA:
ELECTRICIDADE

- TICKET ELÉCTRICO (EN INDUSTRIA NA XUNTA DE GALICIA):

- BONO SOCIAL:


AUGA

- EXENCIÓN CANON AUGA:

- EVITAR CORTE DE AUGA:
       TEL. 986 37 11 78EXENCIÓN DE LIXO


No hay comentarios:

Publicar un comentario