Recursos


RECURSOS


PRESTACIÓNS ECONÓMICAS EN PRAZO DE PRESENTACIÓN:


-Aberto o prazo para solicitar axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa) 
https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=2464&lang=ga

- Bono concilia: axudas económicas para escolas infantís 0-3:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/AnuncioG0425-120517-0004_gl.html


-Lecer no verán para persoas con Discapacidade- Xullo e Agosto de 2017

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=1786&lang=ga

-Convocatoria para a adxudicación de prazas no programa verán xove 2017

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=2462&lang=ga


Abre o prazo para solicitar as axudas á compra de libros de texto e material escolar ou acceder ao fondo público

http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/21332/abre-prazo-para-solicitar-axudas-compra-libros-texto-material-escolar-accederAxudas á conciliación da vida familiar e laboral 
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170519/AnuncioG0244-100517-0001_gl.html-PROGRAMA DE PRESTACIÓNS POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS (2017)
(XUNTA DE GALICIA)
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS410A-AXUDAS PERIÓDICAS A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2017(XUNTA DE GALICIA):
http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/axudas-periodicas-para-mulleres-que-sofren-violencia-de-xenero-ano-2017


- AXUDA DE PAGO ÚNICO E INDEMNIZACIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. ANO 2017 (XUNTA DE GALICIA):
http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/axuda-de-pago-unico-e-indemnizacion-para-mulleres-vitimas-de-violencia-de-xenero-ano-2017


- PROGRAMA DE AXUDAS ECONÓMICAS A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2017(CONCELLO DE VIGO):
https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=2355&lang=gal- Axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados no ano 2016:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0425-221215-0001_gl.pdf


- RAI:

INSERCIÓN LABORAL PARA VÍTIMAS DE VIOLENCIA:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060510/AnuncioC102_gl.html- AXUDAS PARA FAMILIAS - CONCELLO DE VIGO:

- Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento:

PRESTACIÓN POR FILLA/O A CARGO:
SERVIZOS NAS RESIDENCIAS DE TEMPO LIBRE PARA O ANO 2016:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-040416-0004_gl.html- Axudas de emerxencia social e para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-190216-0002_gl.htmlFÓRA DE PRAZO DE PRESENTACIÓN:


Cheque infantil:

- Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario. (S.X. Emigración) Bases reguladoras das subvencións do programa de axuda para o aluguer: No hay comentarios:

Publicar un comentario