Anulación de papeletas numeradas entre o 01151 e o 01200

Por motivos alleos á nosa Asociación, as participacións coa numeración entre 01151 e 01200 foron anuladas, polo que non son válidas no caso de que foran premiadas. Tamén queremos advertir, que no caso de que alguén intente vendelas, éstas non teñen validez.
Na seguinte foto podedes comprobar o número da vosa papeleta.
Sentimos as molestias ocasionadas.
Enquisa sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade

Partillamos o proxecto que está a realizar CEMUDIS sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade. Agradécese difusión!

Desde CEMUDIS, Confederación Estatal de MUlleres con DIScapacidade, se está levando a cabo un estudo sobre a situación social e laboral das mulleres con discapacidade en Galicia.

O estudo consiste en responder unha enquisa anónima que poden cubrir mulleres con discapacidade con idades comprendidas entre os 16 e 65 años. Anímate a participar e facer visibles as necesidades sociais e laborais das mulleres con discapacidade.

Podedes atopar a enquisa na seguinte ligazón: